اجرا شده

هدف از احداث این سد ، ذخیره سازی جریانهای سیلابی رودخانه و تنظیم سالانه40 میلیون متر مکعب آب برای تامین نیاز های کشاورزی ، شرب و صنعت

اجرا شده

این طرح بر اساس انتقال و ذخیره سازی جریان رودخانه قره سو زرینگل درخارج از بستر آن، در پشت سد کبودوال شکل گرفته است .

اجرا شده

هدف از این طرح اجرای شبکه جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب جهت ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهر کردکوی می باشد.

درحال اجرا

هدف از اجرای این طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی است.

اجرا شده

هدف از اجرای این طرح انتقال و توزیع آب زارعی جهت بهبود و توسعه اراضی زراعی وتوسعه آب بندان و تامین آب شرب و صنعتی می باشد.

درحال اجرا

هدف از این طرح تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون اصلی شبکه البرز به منظور جلوگیری از فرسایش زیر سیفون می باشد.

درحال اجرا

هدف از این طرح افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد حاصل از آن و ایجاد فرصتهای شغلی، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری مصرف آب و ...

درحال اجرا

هدف از این طرح افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد حاصل از آن و ایجاد فرصتهای شغلی، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری مصرف آب و ...
×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده