پروژه های پژوهاب
احداث بخشی از کانالهای C24 و C25 شبکه البرز در استان مازندران

درحال اجرا

هدف از اجرای این طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی است.
شبکه آبیاری و زهکشی دشت دامغان در استان سمنان

اجرا شده

هدف از اجرای این طرح کاهش تلفات انتقال آب، تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی دشت دامغان، حفاظت محدوده شبکه از سیلابها ...
احداث کانالها و زهکشهای اصلی طرح قره سو- زرینگل در استان گلستان

اجرا شده

هدف از اجرای این طرح انتقال و توزیع آب زارعی جهت بهبود و توسعه اراضی زراعی وتوسعه آب بندان و تامین آب شرب و صنعتی می باشد.
انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان- محدوده هامون2 به روش طرح و ساخت

اجرا شده

هدف از اجرای این طرح احیای کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت و حفظ و تثبیت اکوسیستم و ...می باشد.
تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز در استان مازندران

درحال اجرا

هدف از این طرح تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون اصلی شبکه البرز به منظور جلوگیری از فرسایش زیر سیفون می باشد.
مطالعات اجتماعی و توسعه بهره وری آب-ناحیه عمرانی Z4 غرب کارون در استان خوزستان

درحال اجرا

هدف از این طرح افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد حاصل از آن و ایجاد فرصتهای شغلی، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری مصرف آب و ...
مطالعات اجتماعی و توسعه بهره وری آب-ناحیه عمرانی Z11 شرق کارون در استان خوزستان

درحال اجرا

هدف از این طرح افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد حاصل از آن و ایجاد فرصتهای شغلی، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری مصرف آب و ...
×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده