گروه آبیاری و زهکشی

گروه آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور پژوهاب مسئول انجام خدمات مهندسی در زمینه مطالعه،طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های شبکه اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی روباز و زیرزمینی، شبکه های آبیاری تحت فشارآبیاری و کم فشار و تجهیز و نوسازی اراضی
می باشد.

توانمندیهای تخصصی

 • ارزیابی و شناسایی طرحهای آب و خاک
 • مطالعات شناسایی و توجیهی شبکه های آبیاری و زهکشی
 • مطالعه و طراحی هیدرولیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
 • مطالعات تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی
 • مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های شبکه های آبیاری و زهکشی

پروژه های کلیدی

 • مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی خانم گلی  در آذربایجان غربی
 •  مطالعات مرحله اول کانالهای انتقال سد مخزنی گرمابرود در استان مازندران
 • مطالعات مراحل اول و دوم شبکه آبیاری (تحت فشار) و زهکشی پیر سهراب واقع در استان سیستان و بلوچستان به وسعت 2500 هکتار
 • مطالعات مراحل اول، دوم و نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی دشت دامغان در استان سمنان به وسعت 16000 هکتار
 • مطالعات مراحل اول، دوم و نظارت بر اجرای کانال انتقال اراضی آبخور دریاچه آلاگل به طول 38 کیلومتر در استان مازندران
 • مطالعات مراحل اول، دوم و نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی قره سو – زرینگل در استان مازندران به وسعت 10000 هکتار
 • مطالعات مراحل اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی و نظارت بر اجرای کانال اصلی دشت مازندران از سردآبرود تا کاظم رود در استان مازندران به وسعت 8400 هکتار
 • طرح و ساخت شبکه انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان محدوده هامون- واحد عمرانی 2
 • نظارت بر اجرای بخشی از کانال های  C24و C25 شبکه البرز در استان مازندران

 

 

×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده