گروه آبیاری و زهکشی

گروه آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور پژوهاب مسئول انجام خدمات مهندسی در زمینه مطالعه،طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های شبکه اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی روباز و زیرزمینی، شبکه های آبیاری تحت فشارآبیاری و کم فشار و تجهیز و نوسازی اراضی
می باشد.

توانمندیهای تخصصی

  • ارزیابی و شناسایی طرحهای آب و خاک
  • مطالعات شناسایی و توجیهی شبکه های آبیاری و زهکشی
  • مطالعه و طراحی هیدرولیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
  • مطالعات تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی
  • مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های شبکه های آبیاری و زهکشی

پروژه های کلیدی

 

 

×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده