تدوین نشریات و استانداردها

مهندسین مشاور پژوهاب طی سی سال گذشته با دفتر استانداردها و معیارهای فنی مدیریت منابع آب ایران همکاری نزدیک داشته و تاکنون در بیش از 30  نشریه استاندارد ضوابط فنی را در زمینه های طراحی، اجرا و بهره برداری سدهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی، انتقال آب و فاضلاب مشارکت نموده است.

 • بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلدهای اول و دوم)، نشریه شماره 399
 • ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی، نشریه شماره 576
 • فهرست خدمات ارزیابی تفصیلی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی، نشریه شماره 385
 • راهنمای تهیه مشخصات فنی ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی، نشریه شماره 333
 • بازنگری مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی، نشریه شماره 336
 • ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تندآب ها و تاسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در سازه های آبیاری و زهکشی، نشریه شماره 303
 • راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی، نشریه شماره 368
 • ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاههای پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی، نشریه شماره 317
 • فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری، نشریه شماره 313
 • ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری، نشریه شماره 337
 • ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی، نشریه شماره 281
 • ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمانهای تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز، نشریه شماره 282
 • راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی، نشریه شماره 283
 • معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روباز، نشریه شماره 166
 • فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری و زهکشی ، نشریه شماره 96
 • شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشی، نشریه شماره98
 • فهرست خدمات مرحله دو طرحهای آبیاری و زهکشی، نشریه شماره94
 • ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب، نشریه شماره 383
 • راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب، نشریه شماره 405
 • راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه های فاضلاب شهری، نشریه شماره 278
 • راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب، نشریه شماره 285
 • راهنمای تدوین ضوابط و مقررات درباره پذیرش مشترکین سیستم فاضلاب شهری، نشریه شماره a 164
 • ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه فاضلاب شهری، نشریه شماره 3- 129
 • ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری، نشریه شماره 3-121
 • استاندارد کیفیت آب آشامیدنی، نشریه شماره 3-116

 

×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده