سد انحرافی و تونل چالوس در استان مازندران

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

پیمانکار : شرکت جهاد توسعه خدمات زیر بنایی

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله اول و دوم و سوم

موقعیت  حدود 3 کیلومتری چالوس در استان مازندران

اهداف طرح:

 •  انتقال سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب مازاد بهنگام بدشت هراز جهت آزاد سازی سهم آب مازندران از سد لار بمنظور اختصاص آن به آب شرب شهر تهران
 • رفع کمبود آب زراعی شالیزارهای موجود : 3000 هکتار
 • آبیاری باغات مرکبات موجود و توسعه : 1200 هکتار
 • افزایش سطح شالیزارها : 500  هکتار
 • احداث آبگیرهای اصولی برای اراضی زراعی منطقه : 20000 هکتار 
 • تامین آب شرب: 800  لیتر در ثانیه

مشخصات سد انحرافی  : 

 • طول سرریز : 55 متر
 • تراز تاج سرریز : 61 متر از سطح دریای آزاد
 • ارتفاع سرریز از پی :  8 متر
 • ظرفیت آبگیری ساحل راست : 21/0 متر مکعب در ثانیه
 • ظرفیت آبگیری ساحل چپ : 2/5 متر مکعب در ثانیه
 • طول بازوی خاکی : 50 متر
 • سیلاب طراحی :  400 متر مکعب در ثانیه   
 • سیستم آب بندی پی:  دیوار آب بند         
 • سازه های وابسته : مجرای تخلیه رسوبات، ساختمان آبگیر، ماهی رو، پل پیاده رو روی سرریز و کانال رابط در حد فاصل سد انحرافی و تونل

مشخصات تونل  آبرسان چالوس  :

 • شکل مقطع : نعل اسبی با پوشش بتنی
 • ظرفیت :  21/0 متر مکعب در ثانیه
 • نوع جریان : آزاد
 • ضخامت پوشش بتن مسلح : 0/30 تا  0/35 متر   
 • طول :  2040 متر                
 •  قطر  :  3/2 متر
 • شیب طولی    :  1/2 در هزار
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده