طرح سد انحرافی و تونل چالوس در استان مازندران

کارفرما  : شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
مشاور : شرکت مهندسین مشاور پژوهاب
پیمانکار : شرکت جهاد توسعه خدمات زیر بنایی
موقعیت :   حدود 3 کیلومتری چالوس

اهداف طرح:
-    انتقال سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب مازاد بهنگام بدشت هراز جهت آزاد سازی سهم آب مازندران از سد لار بمنظور اختصاص آن به آب شرب شهر تهران

-    رفع کمبود آب زراعی شالیزارهای موجود : 3000 هکتار

-    آبیاری باغات مرکبات موجود و توسعه : 1200 هکتار

-    افزایش سطح شالیزارها : 500  هکتار

-    احداث آبگیرهای اصولی برای اراضی زراعی منطقه : 20000 هکتار 

-    تامین آب شرب: 800  لیتر در ثانیه

مشخصات سد انحرافی  :                           
-    طول سرریز : 55 متر
-    تراز تاج سرریز : 61 متر از سطح دریای آزاد
-    ارتفاع سرریز از پی :  8 متر
-    ظرفیت آبگیری ساحل راست : 21/0 متر مکعب در ثانیه
-    ظرفیت آبگیری ساحل چپ : 2/5 متر مکعب در ثانیه
-    طول بازوی خاکی : 50 متر
-    سیلاب طراحی :  400 متر مکعب در ثانیه     
-     سیستم آب بندی پی:  دیوار آب بند         
-    سازه های وابسته : مجرای تخلیه رسوبات، ساختمان آبگیر، ماهی رو، پل پیاده رو روی سرریز و کانال رابط در حد فاصل سد انحرافی و تونل

مشخصات تونل  آبرسان چالوس  :
-    شکل مقطع : نعل اسبی با پوشش بتنی
-    ظرفیت :  21/0 متر مکعب در ثانیه
-     نوع جریان : آزاد
-    ضخامت پوشش بتن مسلح : 0/30 تا  0/35 متر      
-    طول :  2040 متر                  
-    قطر  :  3/2 متر
-    شیب طولی    :  1/2 در هزار

×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده