سد انحرافی و کانال سردآبرود در استان مازندران

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

پیمانکاران : شرکت پاست مستر،شرکت راتلار ...

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله اول و دوم و سوم

موقعیت: شهرستان سلمانشهر در استان مازندران

اهداف طرح:

هدف از اجرای این طرح توسعه سطح شالیزارها، تامین آب شرب و رفع کمبود آب زراعی شالیزارها و تامین آب برای آبیاری تکمیلی باغات مرکباب می باشد.

مشخصات سد انحرافی:

 • طول سرریز :  21 متر
 • ارتفاع سرریز از پی: 4 متر
 • سیلاب طراحی : 90 متر مکعب در ثانیه
 • ظرفیت آبگیر:  3/5 متر مکعب در ثانیه
 • طول بازوی خاکی سد: 40 متر
 • سازه های وابسته : مجرای تخلیه رسوبات، ساختمانهای آبگیر، مجرای ماهی رو و پل ارتباطی روی سر ریز

مشخصات کانال انتقال :

 • طول کانال : 5/28 کیلومتر
 • مقطع کانال : راست گوشه و ذوزنقه ای
 •  سطح توسعه شالیزارها: 920 هکتار
 • تأمین آب شرب بمیزان : 800 لیتر در ثانیه
 • رفع کمبود آب زراعی شالیزارهای موجود: 200هکتار
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده