احداث بخشی از کانالهای C24 و C25 شبکه البرز در استان مازندران

کار فرما : شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

مشاور : شرکت مهند سین مشاور پژوهاب

پیمانکار : نقشاب گستر

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله سوم

موقعیت  : محدوده شهرستان جویبار در استان مازندران

اهداف  طرح   :

 انتقال و توزیع آب زراعی برای دستیابی به اهداف زیر میباشد:

 • بهبود اراضی زراعی موجود : 36179  هکتار
 • توسعه اراضی زراعی : 16573  هکتار

مشخصات طرح :

 • طول كانالهاي اصلی: 53 كيلومتر
 • ظرفيت كانال آبرسان : 14 مترمكعب درثانيه  
 • طول زهکشهای اصلی : 93 کیلومتر
 • سدهای انحرافی : 2 عدد
 • خط لوله : 4/5 کیلومتر
 • لوله رانی به قطر 1200 میلیمتر: بطول 100 متر
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده