احداث کانالها و زهکشهای اصلی طرح قره سو- زرینگل در استان گلستان

کار فرما : شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان

مشاور : شرکت مهند سین مشاور پژوهاب

پیمانکار : مشارکت پورنام- راستکارپی

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله اول و دوم و سوم

موقعیت  : محدوده طرح در شمال غربی علی آباد در استان گلستان قرار دارد .

اهداف  طرح   :

 انتقال و توزیع آب زراعی برای دستیابی به اهداف زیر میباشد:

 • بهبود اراضی زراعی موجود : 3500  هکتار
 • توسعه اراضی زراعی : 5000  هکتار
 • توسعه آب بندان ها : 200  هکتار
 • تامین 6 میلیون متر مکعب در سال آب شرب
 • توسعه اراضی زراعی حاشیه کانال آبرسان :  700  هکتار 
 • تامین 3 میلیون متر مکعب در سال آب صنعتی

مشخصات طرح :

 • مساحت شبكه آبياري و زهكشي : 7500 هكتار
 • طول كانالهاي اصلی: 42 كيلومتر
 • ظرفيت كانال آبرسان : 6/5 مترمكعب درثانيه
 • طول زهکشهای اصلی : 84 کیلومتر
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده