تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز در استان مازندران

كارفرما : شرکت آب منطقه ای مازندران

مشاور : شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

پیمانکار: شرکت آریارود پارس - شرکت بهینه گستر ساری

موقعیت : شهرستان قائمشهر 

مرحله مطالعات : مطالعات مرحله سوم

اهداف  طرح :

تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون اصلی شبکه البرز به منظور جلوگیری از فرسایش زیر سیفون

مشخصات طرح:

  • احداث سرریز به ارتفاع 2/75 متر و حوضچه آرامش بتن مسلح به طول 14/7 متر و عرض 85 متر
  • احداث سه عدد برید عرضی در پایین دست سازه از جنس بتن مسلح بطول 75 متر
  • ساحل سازی طرفین طرح با پوشش بتنی بطول 200 متر
  • احداث نردبان ماهی رو بتنی بطول 18 متر
×

راه ارتباطی

  • 22357718، 22350073 ، 22352249
  • info@pazhouhab.com
  • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده