مطالعات اجتماعی و توسعه بهره وری آب-ناحیه عمرانی Z4 غرب کارون در استان خوزستان

 کار فرما : وزارت جهاد کشاورزی

مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور آب دشت سامان

مشاور: مهندسین مشاور پژوهاب

موقعیت: شهر اهواز-حاشیه رودخانه کارون

اهداف  طرح   :

بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی و مطالعات انجام توسعه مدیریت مشارکتی آب (مرحله دوم) فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری در راستای تکمیل طرح مذکور و با اهداف:

 • افزایش تولیدات کشاورزی
 • افزایش درآمد خالص حاصل از تولیدات
 • سازماندهی و جلوگیری از مهاجرت های روستایی و کاهش حاشیه نشینی شهرها
 • ایجاد قطب کشاورزی بزرگ در منطقه و گسترش امنیت اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در منطقه اجرای طرح
 • صدور محصولات کشاورزی مازاد بر مصرف داخلی به کشور های همسایه و حوزه خلیج فارس
 • ایجاد فرصت های اشتغال
 • صرفه جوئی در مصرف آب و افزایش بهره وری مصرف آب

مشخصات طرح :

 • اراضی حقابه بر
  • سطح ناخالص: 4200 هکتار
  • سطح خالص: 3208 هکتار
  • منبع تامین آب : رودخانه کارون
 • سامانه انتقال
  • دبی: 3000 لیتر
  • فشار آب:  2 متر در ابتدای هر مزرعه
  • اقطار سامانه انتقال: بین 500 تا 1600 میلیمتر
  • جنس لوله خطوط انتقال: GRP با فشار کاری 6 بار
 • سامانه توزیع
  • مساحت نقاط تحویل آب: 15 تا 20 هکتار
  • حجم آب تحویلی برای هکتار: 10500 مترمکعب در سال
  • اقطار سامانه توزیع: بین 63 تا 450 میلی متر
  • جنس لوله خطوط توزیع : پلی اتیلن با فشار کاری 6 بار
 •  سازه های فنی طرح
  • سازه های تقاطعی لوله با راه و جاده های اصلی
  • حوضچه های شیر هوا: تخلیه آب، فشارشکن، آبگیرمزارع و قطع و وصل
 • ایستگاه پمپاژ با ظرفیت انتقال 3000 لیتر بر ثانیه
×

راه ارتباطی

 • 22357718، 22350073 ، 22352249
 • info@pazhouhab.com
 • تهران- سعادت آباد – خیابان صرافهای شمالی – نبش خیابان 17 شرقی – پلاک 1 – طبقه 3 و 4 - شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

طراحی سایت و پشتیبانی: وب ایده